Welkom

Welkom op de website van Algemeen Platform Humaniora Amsterdam, oftewel ALPHA. ALPHA is de faculteitsvereniging van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Onze leden zijn de studieverenigingen en bladen aan de faculteit aan wie wij subsidie verstrekken en praktische ondersteuning bieden. Bovendien houden wij contact met het faculteitsbestuur, ICT, gebouwbeheer, de FSR en ASVA. We treffen onze leden meerdere keren per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering, de Algemene Raadsvergaderingen (studieverenigingen) en de Bladenoverleggen (bladen). Ben je van plan om een studievereniging of blad aan de Faculteit der Geesteswetenschappen op te richten, dan kan je altijd met ons contact op te nemen voor advies en een eventueel lidmaatschap.

Alle informatie voor studievereningen en bladen (contracten, subisdieregels, deadline-overzichten etc.) vind je op deze pagina.

Het bestuur van ALPHA 2015-2016 bestaat uit Lennaert de Jong (voorzitter), Jasper Koops (secretaris) en Joris Wolterbeek (penningmeester).

Vergaderingen

We treffen onze leden meerdere keren per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering, de Algemene Raadsvergaderingen (studieverenigingen) en de Bladenoverleggen (bladen). Ben je van plan om een studievereniging of blad aan de Faculteit der Geesteswetenschappen op te richten, dan kan je altijd met ons contact op te nemen voor advies en een eventueel lidmaatschap.

Grote Projecten

ALPHA bied naast reguliere subsidies ook ondersteuning voor zogenaamde 'grote projecten'. Verenigingen (en bladen) worden gestimuleerd om samen te werken in de organisatie van een activiteit die niet alleen opvalt in zijn omvang maar ook als doel heeft om de geesteswetenschappen in het zonnetje te zetten.

Eyeballers

Ter ere van de lancerig van het winternummer van Cimedart organiseerde het blad in samenwerking met de studievereniging Amfibi (filosofie) een speciale lanceringsavond. Deze avond stond in het teken van diverse sprekers en artiesten.

Kerstgala der FGw

De afgelopen jaren assisteerde ALPHA de studieverenigingen van de FGw met de organisatie van een spetterend kerstgala. Deze gala's zijn elk jaar weer een groot succes en bieden broodnodige ontlading na de tentamenweek

Voetbaltournooi der FGw

Elk jaar organiseert ALPHA het 'voetbaltournooi der FGw'. Namens de verenigingen doen verschillende teams mee aan deze bloedstollende competitie om voor eens en altijd de vraag 'welke studie is het Barcelona va n de FGw' te beantwoorden.