Alpha

FACULTEITS-VERENIGING
ALPHA

Het Algemeen Platform Humaniora Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. ALPHA is in 1999 opgericht, toen ook de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA werd opgericht. Er was behoefte aan een overkoepelend orgaan dat de studieverenigingen en bladen aan de nog jonge faculteit kon steunen. Deze rol vervult ALPHA nog steeds: een platform waar alle studieverenigingen en bladen van de faculteit terechtkunnen en elkaar kunnen vinden.

ALPHA stimuleert de onderlinge samenwerking tussen haar leden, oppert initiatieven voor verenigingen en bladen, ondersteunt haar leden met een financiële bijdrage en praktische zaken en organiseert jaarlijks evenementen zoals het kerstgala en het voetbaltoernooi voor de studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Naast het contact tussen haar leden onderling, fungeert ALPHA als de verbinding tussen de studieverenigingen en bladen enerzijds en de andere organen van de Universiteit van Amsterdam anderzijds. Jaarlijks heeft ALPHA meerdere algemene raadsvergaderingen (ARV’s) en bladenoverleggen die in teken staan van de subsidieverdeling en de rol van ALPHA. 

GROTE PROJECTEN

ALPHA biedt naast reguliere subsidies ook ondersteuning voor zogenaamde ‘grote projecten’. Voorheen werd van dit geld het Festival der Geesteswetenschappen georganiseerd, maar sinds vorig jaar komt er niet één evenement, maar meerdere evenementen, die door de studieverenigingen zelf bedacht en opgezet worden. Verenigingen en bladen worden gestimuleerd om samen te werken in de organisatie van een activiteit die niet alleen opvalt in zijn omvang, maar ook als doel heeft om de geesteswetenschappen in het zonnetje te zetten. Houd de Facebookpagina in de gaten en mis ze niet!

VERGADERINGEN

We treffen onze leden meerdere keren per jaar tijdens de algemene ledenvergadering, de algemene raadsvergaderingen (voor studieverenigingen) en de bladenoverleggen (voor bladen). Ben je van plan om een studievereniging of blad aan de Faculteit der Geesteswetenschappen op te richten, dan kun je altijd met ons contact opnemen voor advies en een eventueel lidmaatschap.

BESTUUR

Voorzitter – Janneke Bosman

Secretaris – Fréderique Hannen

Penningmeester – André Yaïr Laros-Kastiël

CONTACT

Algemeen Platform Humaniora Amsterdam
Faculteitsvereniging der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 134, kamer 2.01F
1012 VB Amsterdam

E-mail: alpha-fgw@uva.nl
Telefoon: 020 525 4622

Rekeningnummer: NL59 INGB 0008 7431 20 t.n.v. Algemeen Platform Humaniora Amsterdam