Documenten 2020-2021

See below for English.

Beste bladen en studievereningen,

Vanaf vandaag staan alle documenten voor het studiejaar 2020-2021 onder het kopje ‘documenten’ op de website. Mocht je vragen hebben over de documenten, schroom dan niet om deze via de mail te stellen!

Dear magazines and study associations,

You can now find the documents for the year 2020-2021 on the ‘document’ page on our website. If you have any questions about the documents, please let us know via email!