Informatie

Faculteitsvereniging ALPHA

Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. ALPHA is in 1999 opgericht, toen ook de Faculteit der Geesteswetenschappen werd opgericht aan de UvA. Er was behoefte aan een overkoepelend orgaan dat de studieverenigingen en bladen aan de nog jonge faculteit kon steunen. Deze rol vervult ALPHA nog steeds: een platform waar alle studieverenigingen en bladen van de faculteit (zie onderaan) terechtkunnen en elkaar vinden.

ALPHA stimuleert de onderlinge samenwerking tussen haar leden, oppert initiatieven voor verenigingen en bladen, ondersteunt haar leden met een financiële bijdrage en praktische zaken, en organiseert jaarlijks evenementen voor de studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoals het kerstgala en het voetbaltoernooi. Naast het contact tussen haar leden onderling, fungeert ALPHA als de verbinding tussen de studieverenigingen en bladen enerzijds en de andere organen van de Universiteit van Amsterdam. Jaarlijks heeft ALPHA meerdere Algemene Raadsvergaderingen (ARV’s) en Bladenoverleggen die in teken staan van de subsidieverdeling en haar rol.

Grote Projecten

ALPHA biedt naast reguliere subsidies ook ondersteuning voor zogenaamde ‘grote projecten’. Voorheen werd van dit geld het Festival der Geesteswetenschappen georganiseerd, maar sinds vorig jaar komt er niet één evenement, maar meerdere evenementen, door de studieverenigingen zelf bedacht en opgezet. Verenigingen (en bladen) worden gestimuleerd om samen te werken in de organisatie van een activiteit die niet alleen opvalt in zijn omvang, maar ook als doel heeft om de geesteswetenschappen in het zonnetje te zetten. Houd de Facebook in de gaten en mis ze niet!

Vergaderingen

We treffen onze leden meerdere keren per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering, de Algemene Raadsvergaderingen (studieverenigingen) en de Bladenoverleggen (bladen). Ben je van plan om een studievereniging of blad aan de Faculteit der Geesteswetenschappen op te richten, dan kan je altijd met ons contact op te nemen voor advies en een eventueel lidmaatschap.