Alpha

VERENIGINGEN

De studieverenigingen spelen een belangrijke rol binnen de faculteit. Zij organiseren activiteiten, zowel studiegerelateerd als voor de gezelligheid en houden bovendien ook vaak contact met de docenten van de studierichting waaraan ze gelinkt zijn. ALPHA steunt de studieverenigingen door verschillende vormen van subsidie te verstrekken, belangenbehartiging en praktische ondersteuning. De belangrijkste subsidievorm heeft betrekking op het subsidiëren van activiteiten. ALPHA zet zich ook in voor de samenwerking tussen zowel bladen als studieverenigingen. Tot slot neemt ALPHA ook de coördinatie op zich in de organisatie van evenementen die jaarlijks met het grootste gedeelte van de verenigingen worden georganiseerd, zoals het Kerstgala en het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. De studieverenigingen en ALPHA komen samen tijdens de Algemene Raadsvergaderingen.

BLADEN

Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn een aantal bladen verbonden. Deze bladen komen een aantal keer per jaar uit en staan vol met artikelen geschreven door studenten, docenten en mensen uit het vakgebied. Elk blad richt zich op één of meer studierichtingen. ALPHA biedt de bladen verschillende vormen van subsidie en biedt bovendien praktsiche ondersteuning. De belangrijkste subsidievorm subsidieert de productie- en vormgevingskosten van het blad.. De bladen en ALPHA komen samen tijdens de Bladenoverleggen.