Studieverenigingen

De studieverenigingen spelen een belangrijke rol binnen de faculteit. Zij organiseren activiteiten, zowel studie gerelateerd als voor de gezelligheid en houden bovendien ook vaak contact met de docenten van de studierichting waaraan ze gelinkt zijn. ALPHA steunt de studieverenigingen door verschillende vormen van subsidie te verstrekken, belangenbehartiging en praktische ondersteuning. De belangrijkste subsidievorm heeft betrekking op het subsidiëren van activiteiten. ALPHA zet zich ook in voor de samenwerking tussen zowel bladen als studieverenigingen. Tot slot neemt ALPHA ook de coördinatie op zich in de organisatie van evenementen die jaarlijks met het grootste gedeelte van de verenigingen worden georganiseerd, zoals het Kerstgala en het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. De studieverenigingen en ALPHA komen samen tijdens de Algemene Raadsvergaderingen.